Privacy policy

Wij willen je graag informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Het Daniel den Hoed Fonds is onderdeel van de Erasmus MC Foundation. De Privacy Policy zoals die hier beschreven staat geldt voor de persoonsgegevens behorende bij de Erasmus MC Foundation en daarmee alle fondsen die onderdeel zijn van de Erasmus MC Foundation.

De foundation verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, kopers van producten en geïnteresseerden (zoals Nieuwsbrieflezers). De foundation wil jou graag op transparante wijze informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

In de Privacy policy kun je lezen hoe jouw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en tot wie je je kunt richten om je rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent jouw privacy. Onze Privacy Policy is ingedeeld naar de verschillende rollen waarin jij betrokken kunt zijn bij onze foundation.

Overzicht van rollen

Deze Privacy Policy geldt voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation als jij op één van de volgende manieren met de foundation in contact bent:

 1. Jij bent donateur
 2. Jij bent vrijwilliger
 3. Jij bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie
 4. Je hebt op onze website informatie gevraagd of een product gekocht
 5. Jij hebt je aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Stichting Erasmus MC Foundation, gevestigd aan de Burg s’Jacobplein 51, 3015 CA te Rotterdam is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG (de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kun je de Erasmus MC Foundation het beste bereiken via 010 – 70 34 802 en Foundation@erasmusmc.nl. Via deze contactgegevens is ook de functionaris gegevensbescherming van de foundation bereikbaar.

Wat zijn jouw rechten

 • Inzage: Je hebt het recht om een ​​kopie van jouw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door de Erasmus MC Foundation. Je kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van je gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en mogelijke derde ontvangers. Algemene informatie kun je terugvinden in onze Privacy Policy.
 • Wijziging: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.
 • Beperking: Je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door de Erasmus MC Foundation laten beperken.
 • Wissing van persoonsgegevens: Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op jouw verzoek verstrekt de Erasmus MC Foundation jou een kopie van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt hebt, en heb jij het recht die persoonsgegevens ongehinderd door ons aan een derde partij te laten overdragen.
 • Recht van bezwaar: Ook heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation. Wij kunnen jou wel hierbij verzoeken om met jouw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven.

Je kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 010 – 70 34 802 of een e-mail te sturen naar foundation@erasmusmc.nl. Wij kunnen je vragen om je te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een bankafschrift aan ons te sturen of te tonen. Wij adviseren je dan om hierop alleen je naam zichtbaar te laten zijn. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe komen persoonsgegevens binnen en wat doen wij hiermee

1. Jij bent donateur. Jouw gegevens komen bij ons online binnen, per post of door een persoonlijke ontmoeting. Wij bewaren alleen die gegevens die jij aan ons kenbaar maakt. We verwerken je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

2. Jij bent vrijwilliger. Jouw gegevens komen bij ons online binnen, per post, per telefoon of door een persoonlijke ontmoeting. Wij bewaren alleen die gegevens die jij aan ons kenbaar maakt. We verwerken je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger.
 • Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.

3. Jij bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie

4. Je hebt op onze website informatie gevraagd of een product gekocht. Jouw gegevens komen bij ons online binnen, per post of per telefoon. Wij bewaren alleen die gegevens die jij aan ons kenbaar maakt. We verwerken je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je informatieaanvraag of bestelling.

5. Jij hebt je aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven. Jouw gegevens komen bij ons online binnen, per post, per telefoon of door een persoonlijke ontmoeting. Wij bewaren alleen die gegevens die jij aan ons kenbaar maakt. We verwerken je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je nieuwsbrief aan- en afmelding. Je kunt je te allen tijden afmelden voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

1. Jij bent donateur: wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 24 maanden na je laatste donatie. Daarna anonimiseren wij jouw donatiegegevens.

2. Jij bent vrijwilliger: wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 24 maanden na je laatste vrijwilligersinzet voor de foundation. Daarna verwijderen wij jouw gegevens.

3. Jij bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie: wij bewaren jouw persoonsgegevens tot 24 maanden na je actie of deelname. Daarna anonimiseren wij jouw donatiegegevens. Persoonsgegevens van supporters bewaren wij 12 maanden.

4. Je hebt op onze website informatie gevraagd of een product gekocht:

 • Informatie aanvraag: Wij bewaren jouw gegevens tot 12 maanden na het laatste contact dat wij met jou hebben.
 • Bestelling van een product: Wij bewaren jouw persoonsgegevens en bestelgegevens tot 18 maanden na bestelling. Daarna anonimiseren wij jouw bestelgegevens.

5. Jij hebt je aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven: wij bewaren jouw gegevens tot 12 maanden na jouw laatste opening van onze nieuwsbrief. Wij houden bij of je de nieuwsbrief opent en of je op items in de nieuwsbrief klikt.

Let op: sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van jouw persoonsgegevens schakelt de Erasmus MC Foundation derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten (denk aan aan-en afmelding van nieuwsbrieven) en verzendhuizen voor post. De Erasmus MC Foundation zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van de Erasmus MC Foundation te verwerken.

Onze Privacy Policy heeft betrekking op alle door ons beheerde websites

Onze Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door de Erasmus MC Foundation en door Erasmus MC Foundation beheerde websites. Deze Privacy Policy hoort bij onze websites zoals aangegeven op: www.erasmusmcfoundation.nl/disclaimer

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookie Policy

Daniel den Hoed Fonds gebruikt cookies op haar websites

Het Daniel den Hoed Fonds maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op de harde schijf je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per cookiesoort uitgelegd wat deze inhoudt en waarvoor we de informatie gebruiken:

 1. Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s). De plaatsing van functionele cookies kun je niet uitschakelen.
 2. Analytische cookies (Google Analytics Cookie) worden geplaatst om te kunnen bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s bijvoorbeeld het meeste worden bezocht en naar welke informatie onze bezoekers op zoek zijn. Deze informatie gebruiken wij alleen om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website te optimaliseren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we nadrukkelijk jouw akkoord op de plaatsing van analytische cookies. Je kunt de plaatsing hiervan te allen tijde uitschakelen.
 3. Marketing cookies:
 • Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. Dit doen we namelijk het liefst zo gericht mogelijk, ook om kosten laag te houden en te voorkomen dat jij te vaak dezelfde advertentie van ons te zien krijgt. Deze cookies stellen ons ook in staat om bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken en eventueel een dienst afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Zo kunnen wij steeds de effectiviteit van de inzet van online advertenties bijhouden en verbeteren
 • Embedded content cookies: op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost, denk bijvoorbeeld aan YouTube of Vimeo video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op. Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we nadrukkelijk jouw akkoord op de plaatsing van marketing cookies. De plaatsing hiervan kun je te allen tijde uitschakelen.
 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Wil je geen cookies?

De cookies die wij standaard plaatsen (functionele cookies) zorgen ervoor dat  onze website werkt. Het is daarom niet mogelijk om deze cookies uit te zetten. Wel kun je ervoor kiezen om de analytische en marketing cookies uit te zetten of te wissen. Hiervoor kun je jouw instellingen aanpassen. Ga om je instellingen aan te passen naar “verander uw toestemming”.

Het is ook mogelijk om het wel of niet plaatsen van cookies in te stellen via jouw eigen browser. Let er dan op dat je de instellingen apart voor elke browser en apparaat (computer, telefoon, tablet) moet aanpassen. Houd je wel er rekening mee dat bij het volledig uitschakelen van cookies, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt?! Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Het aanpassen van jouw instellingen verschilt per browser.