MKB Rotterdam Rijnmond Ondernemershoed 2018

Iedere maand wordt een ondernemer gevraagd om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Daniel den Hoed Fonds.