Donatie door Schenking


Doneren door te schenken

Wil je het Daniel den Hoed Fonds voor langere tijd steunen en genieten van maximaal belastingvoordeel? Dat kan eenvoudig via het invullen van de overeenkomst, die je hieronder kunt downloaden. Het schenkingsbedrag van een periodieke schenking is jaarlijks volledig aftrekbaar van de belasting onder bepaalde voorwaarden:

        • je legt de schenking vast in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar;
        • je schenkt in vaste termijnen, ieder jaar hetzelfde bedrag.

Download hier de overeenkomst periodiek schenken aan het Daniel den Hoed Fonds.

Nadat wij het formulier in tweevoud hebben ontvangen, ontvang je van ons een bevestiging met daarbij 1 ingevuld exemplaar retour.

Rekenvoorbeeld

Stel: je doneert 500 euro. Val je in de belastingschijf van 52%? Dan krijg je 260 euro terug van de belasting*. Je hebt dus netto 240 euro* betaald, terwijl je 500 euro aan de Daniel den Hoed Stichting hebt gedoneerd.

*Het bedrag dat je uiteindelijk terugkrijgt, is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt.