ANBI

De Daniel den Hoed Stichting is een ANBI

De Daniel den Hoed Stichting is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Een gift aan de Daniel den Hoed Stichting is hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de Belastingdienst de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengt op het belastbaar inkomen. Zij betalen dus mee aan de gift.
Bovendien betaalt de stichting geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Algemene informatie

Fiscale naam: Daniel den Hoed Stichting
Het RSIN nummer (fiscaalnummer) van de Daniel den Hoed Stichting is: 8160.53.327
Het Kamer van Koophandel-nummer is: 41128623

Postadres
Daniel Den Hoed Stichting
p/a Antwoordwoordnummer 55
3000 WB Rotterdam

Bezoekadres
Erasmus MC, gebouw Rochussenstraat, kamer Gk-947
Burg ’s-Jacobplein 51
3015 CA Rotterdam

Telefoon
010 70 32 381

E-mail
info@danieldenhoedstichting.nl

Rekeninggegevens
NL46 RABO 0102 0696 11
NL49 INGB 0000 0083 53 (voorheen Giro 8353)
t.n.v. Daniel den Hoed Stichting te Rotterdam

Overige informatie