2018: Innovatieve elektronenmicroscoop

Het Daniel den Hoed Fonds start een actie om geld in te zamelen voor een innovatieve elektronenmicroscoop. Deze microscoop kan nauwkeuriger dan ooit de werking van cellen in kaart brengen. De microscoop wordt ingezet bij onderzoek dat tot doel heeft om te komen tot therapieën op maat voor patiënten met kanker.

Met de elektronenmicroscoop kan vernieuwend onderzoek worden gedaan. De cellen en de daarin aanwezige moleculen kunnen veel gedetailleerder worden bekeken dan bij microscopen die werken met gewoon licht.

Behandeling op maat
“Met de nieuwe microscoop kunnen we veel beter verschillen identificeren tussen gezonde cellen en tumorcellen. Uiteindelijk streven we naar een behandeling op maat voor elke patiënt, die juist afgestemd is op de specifieke afwijkingen in de tumorcellen. Met therapie op maat sluit de behandeling beter aan bij de patiënt en zal de therapie minder bijwerkingen geven. Daarom is deze microscoop zo belangrijk!” vertelt professor Roland Kanaar.

Dankzij nieuwe ontwikkelingen is de microscoop de laatste jaren spectaculair verbeterd. Door een bundel elektronen op de ‘sample’ te richten, kunnen de onderzoekers zeer gedetailleerde informatie zien. Straks kunnen de onderzoekers niet alleen cellen bekijken, maar ook moleculen. Die zijn met een gewone microscoop niet zichtbaar.

Joystick
De elektronenmicroscoop wordt op afstand bediend via high tech software. Er is een aparte controlekamer met een grote computer nodig om de microscoop aan te sturen. De bediening gaat door middel van een speciaal ontwikkelde joystick. Deze applicatie is zeer uniek en daardoor erg kostbaar. De joystick wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van Tour de Rotterdam. De kosten voor de elektronenmicroscoop bedragen € 500.000, de joystick met software en computer kost nog eens €100.000.

Roland Kanaar: “Onderzoek kan niet altijd direct resultaat opleveren voor de patiënt zelf. Soms wel, maar niet altijd. Wel levert onderzoek altijd voordeel op voor de volgende generatie. Over het algemeen zien we dat kankerpatiënten heel erg gemotiveerd zijn om bij te dragen aan onderzoek. Het is ook echt essentieel. Samen komen we verder!”

Ga naar de acties