Resultaat 2016: Speciaal bestralingsapparaat voor tumorcellen geïnstalleerd

Naast het toepassen van radiotherapie bij kankerpatiënten vindt er op het Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed, ook wetenschappelijk onderzoek plaats om te begrijpen hoe tumorcellen op therapie reageren en om nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Om dit onderzoek mogelijk te maken is er recent een speciaal bestralingsapparaat geïnstalleerd. Dit apparaat is gefinancierd door de Daniel den Hoed Stichting.