Proefverhuizing Daniel succesvol

De Projectgroep Verhuizingen heeft vrijdag 16 februari samen met Ambulancezorg Rijnmond, politie, de GHOR en de gemeente Rotterdam de verhuizing geoefend.

Verhuiswagen
Drie fictieve patiënten, gespeeld door scherpzinnige medewerkers, werden met bed en al vervoerd van locatie Daniel naar de nieuwbouw. Dat gebeurde in een speciaal ingerichte verhuiswagen van Convoi, dat in het verleden al meer ziekenhuizen verhuisde.

Kolonne
De werkelijke verhuizing van 18 mei werd zo waarheidsgetrouw mogelijk nagebootst. De verhuiswagen reed met 30 km per uur in een geëscorteerde kolonne van Zuid naar Noord. Een motoragent voorop, gevolgd door een ambulance, de verhuiswagen en achteraan nog een motoragent.

Lees het hele artikel

Bekijk het filmpje