Mooi moment Nr. 1: Aanschaf van Light Sheet Microscoop

Vanwege het coronavirus is het sportieve weekend voor Maak Kanker Kansloos 2020 helaas verschoven naar juni 2021. We kunnen dit jaar dus niet samen sporten om wetenschappelijk kankeronderzoek mogelijk te maken.
Wij willen in deze onzekere tijd niet alleen stil staan bij de negatieve gebeurtenissen in de wereld, maar ook de positieve momenten koesteren. Daarom zullen wij de komende weken terugblikken naar wat wij hebben kunnen realiseren met de opbrengst van Maak Kanker Kansloos van het afgelopen jaar.

De aanschaf van een Light Sheet microscoop in het Erasmus MC.

Eén van de mooie dingen die wij hebben weten te realiseren met de opbrengst van Maak Kanker Kansloos is de aanschaf van een Light Sheet microscoop.

Met de Light Sheet microscoop worden afwijkende (kanker)cellen bestudeerd, in de aanwezigheid van andere cellen. De Light Sheet microscoop is in staat een dun plakje materiaal te belichten. Dit plakje kan daarna heel snel door een camera in 3D worden opgenomen. Hiermee kan een tumor stamcel opgekweekt worden tot een organoid.

Organoids zijn te vergeleken met mini-organen. Organoids zijn een groep cellen die uit verschillende celtypen bestaan en deze zijn op dezelfde manier georganiseerd als een echt orgaan. Op deze manier kan er geanalyseerd worden op welke wijze cellen reageren op medicijngebruik en het ingrijpen in de biomedische processen van organismen en cellen. Tevens kan de Light Sheet microscoop worden ingezet om o.a. 3D biopten van tumoren te bekijken.

Met de aanschaf van de Light Sheet Microscoop zijn we een stap dichterbij ons uiteindelijke doel: voor iedere patiënt het juiste medicijn, in de juiste dosis, op het juiste moment, voor de juiste duur, voor een maximaal resultaat. Want ieder mens is anders. Samen maken we kanker kansloos!