MC Cancer Therapy Screeming Facility

2015: Erasmus MC Cancer Therapy Screening Facility (CTSF) (project 2)

Artsen en onderzoekers doen steeds meer kennis op over de genetische achtergronden van kanker, zoals welke genen, eiwitten en signaalpaden betrokken zijn bij een kanker. Maar hoe meer kennis hoe groter de zoektocht naar de juiste medicijnen.

Doden van kankercellen
Om op dit gebied grote stappen te maken heeft het Erasmus MC de zogenaamde Cancer Therapy Screening Facility (CTSF) opgezet. Daar kan zij grote hoeveelheden stoffen in het laboratorium testen op hun effectiviteit op het doden van kankercellen. Het apparaat dat centraal staat in deze testen kan het effect van stoffen op levende kankercellen, met behulp van geavanceerde beeldanalyse, volgen.

Exploitatie
Het geld dat voor dit project wordt bijeengebracht wordt ingezet voor de exploitatie van de Cancer Therapy Screening Facility. Denk hierbij aan het aankopen van nieuwe stoffen die getest worden op hun effect op kankercellen.