2016: Imaging apparatuur – in beeld brengen van (kanker)cellen

Imaging apparatuur (apparatuur dat (kanker)cellen in beeld kan brengen) gaat een steeds belangrijkere rol spelen in:
a.  de diagnose van kanker,
b.  de keuze van behandeling van de patiënt,
c.  de voorspelling van de effectiviteit van de therapie,
d.  het onderzoek naar nieuwe manieren om kanker te behandelen.

De nieuwe beeldvormende apparatuur is niet alleen sneller, meer gedetailleerd, maar kan ook veel grotere hoeveelheden (kanker)cellen tegelijk analyseren. Daarnaast zijn we met deze beeldvormende apparatuur in staat om diep in de cellen te kijken wat er op het niveau van DNA (ons genetisch materiaal), RNA en eiwitten (de producten van ons DNA) plaatsvindt.

Waar gaat het mis en waar kunnen we aangrijpen om de kankercel aan te pakken? Ook is bekend dat normale cellen in de omgeving van een kanker effect kunnen hebben op het gedrag van de kankercellen: omgekeerd kunnen kankercellen ook het gedrag van de normale cellen beïnvloeden. Maar wat is het effect van deze interactie precies en kunnen we deze informatie gebruiken om de kanker te lijf te gaan?

Met nieuwe, zeer geavanceerde imaging systemen kunnen we baanbrekend onderzoek doen met als belangrijkste doel kanker kansloos te maken!

Kosten
De kosten voor deze apparatuur bedragen ca. € 1 mln.